Es possible subministrar cinta de frè amb gruixos inferiors a 3mm?

El nostre procés de producció ens permet fabricar cintes de fins a 1.0mm de gruix.