A quin gruix mínim es pot fabricar un forro d´embragatge?

Per aplicacions amb bany d´oli es poden fabricar forros d´embragatge de 0.6mm.