quina dimensió màxima poden tenir les plaques de fricció?

La dimensió màxima es de 500mm x 500mm i 20mm de gruix, per gruixos superiors, les plaques de fricció han de ser de 400mmx400mm.