Embragatges y Frens centrífugs

Fabriquem qualsevol embragatge centrífug segons mostra o especificacions.