Cinta de fre teixida

Cinta de fre Teixida


Es tracte d´un material teixit amb fil de fibre mineral impregnat amb resina fenòlica sintètica.

Aplicacions:
-Frens per aplicacions marines (maquinilles, gruas etc)
-Frens y embragatges per aplicacions industrials.
-Frens per maquinària d´ obres públicas.
-Frens para maquinària agrícola.


Mides disponibles:
Longitud: 5 ó 10 metres
Gruix: de 4.0mm a 20.0 mm
Amplada: hasta 300 mm