Investigació

 FRENDISA, en el seu constant desig de renovació i superació ha posat a punt en la seva factoria un...

FRENDISA, en el seu constant desig de renovació i superació ha posat a punt en la seva factoria un banc d´assajos de la més avançada tecnologia especialment concebut per analitzar el comportament en termes de resistència al desgast i avaluació del coeficient de fricció dels forros de freno i embragatge. 

Per altre part disposem d´un equip pilot per analitzar i comprovar l´eficàcia i la garantia dels components que seran utilitzats en se seguiment del sistema prodcutiu ie ens premetran portar a terme un rigurós control de qualitat.

Documents